Védőnő

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Imrehegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján Imrehegy Község Önkormányzata védőnői állásának betöltésére pályázatot hirdet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott időre, tartós távollét idejére, előreláthatóan 3 évre

 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, napi 6 óra, heti 30 óra
Betöltendő munkakör: védőnő
A munkavégzés helye: 6238 Imrehegy (Bács-Kiskun megye), Kossuth L. tér 6.

A munkakörrel járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok és a 26/1997. (IX. 03.) NM rendelet szerinti iskolavédőnői feladatok ellátása.


Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 43/1999. (III. 3.) kormányrendelet és a 256/2013. (VII. 5. ) kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján.

Szükség szerint szolgálati lakás igénybevétele megoldható.

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet;
- magyar állampolgárság;
- cselekvőképesség;
- felsőfokú képesítés (védőnő)


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- védőnői munkakörben szerzett tapasztalat (1-3 év)


A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajzát;
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát;
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben kezeléséhez hozzájárul;
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázatának tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri
- az esetleges szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumo(ka)t (munkáltatói igazolás).

 

Az álláshely betölthető: 2020. március 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való közzétételtől számított 30 nap.

 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázat 1 eredeti példányának a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal Imrehegyi Kirendeltségének (6238 Imrehegy, Kossuth L. tér 11.) címére történő megküldésével

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot Imrehegy Község Képviselő-testülete bírálja el, a benyújtási határidő lejártát követő, soron következő testületi ülésén.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatról a Képviselő-testület dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-          www.imrehegy.hu – a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való közzététellel egyidejűleg

Elektronikus ügyintézés

Keceli Hírek legújabb száma

Kecel Városi TV

Flora 2020

Elmarad a 2020-as FLORA

Keceli programajánló

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Vidéki programajánló

Facebook ajánlók

Ki olvas minket

Oldalainkat 145 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat

GDPR - Adatvédelmi tájékoztató