Falugazdász tájékoztatása

A termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény 2018. január 1-től hatályos módosítása értelmében 2018. december 31-ig a megyei gyümölcsültetvény kataszter felállítása érdekében minden 2500 m2-nél nagyobb és 2018. január 1. előtt telepített gyümölcsültetvényt be kell jelenteni a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Kecskemét Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztályára (6000 Kecskemét, Bihar utca 10.). A határidő elmulasztása szankciót vonhat maga után.
A gyümölcsültetvény-telepítéssel, illetve a gyümölcsültetvények nyilvántartásával kapcsolatos további aktuális tájékoztató és nyomtatványok megtalálhatók a Földművelésügyi Osztály honlapján:  http://bkmkh.hu/foldmuvelesugyi_osztaly/formanyomtatvanyok/